Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

План за подобрение

Дата на публикуване: 01.09.2020 10:05
Plan za podobrenia 01.09.2020.pdf

Наименование Брой тегления
Plan za podobrenia 01.09.2020.pdf 60 Изтегли документ с име "Plan za podobrenia 01.09.2020.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем