Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областен управител на област Плевен - Иван Петков

Дата на публикуване: 05.08.2022 17:06
Областен управител на област Плевен - Иван ПетковИван Петков е магистър по „Педагогика“  във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, има бакалавърска степен по специалността „Социални дейности“ в същото висше учебно заведение. Той е дългогодишен служител в системата на Министерството на правосъдието, където е заемал ръководни постове в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Заемал е и длъжността заместник областен управител на област Плевен.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем