Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Контакти

Областна администрация-Плевен
Работно време: 09:00 ч.-17:30 ч.

Адрес: 5800 Плевен, пл. "Възраждане" №1, ет.4
Тел.: +35964 880 101; +35964 801 071
Факс:  +35964 801 072; +35964 800 114
Е-mail: pleven@pleven.government.bg
Код по БУЛСТАТ: 114125755
Център за адмнинистративно обслужване:
Работно време: 09:00 ч.-17:30 ч. БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
Тел.: +35964 880 130

Заместник областен управител:
Тел.: +35964 880 105   

Приемен ден на Областен управител се провежда ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ПЕТЪК ОТ МЕСЕЦА
ОТ 14:00 Ч. ДО 16:00 Ч
.
Записването за приемен ден се извършва в  Центъра за адмнинистративно обслужване(деловодството) и е възможно през всеки работен ден, но не по-късно от 10:00 ч. в деня на провеждането му.

Приемен ден на Заместник областен управител се провежда ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА
ОТ 14:00 Ч. ДО 16:00 Ч
.

Записването за приемен ден е възможно само от 10:00 ч. до 12:00 ч. на същия ден.
Преди да се запишете за приемен ден, моля запознайте се с правомощията на областния управител и сферите на дейност в рамките на неговите компетентности.
Правомощията на областен управител можете да прочетете от тук 

За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате следния електронен адрес на Областна администрация-Плевен: pleven@pleven.government.bg

ЗВЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН

Център за адмнинистративно обслужване(Деловодство):
Ваня Йоткова-Инджева
Главен специалист в дирекция АПОФУС
Богдана Гулекова
Младши експерт в дирекция АКРРДС

+35964 880 130

Държавна собственост:
Инж. Ваня Улевинова
Главен експерт в дирекция АКРРДС
Инж. Юлия Игнатова
Главен експерт в дирекция АКРРДС

+35964 880 131

Юристи:
Пламен Топалски
Директор на дирекция АКРРДС
Михаил Христов
Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС
Цветелина Борисова
Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС

+35964 880 123

+35964 880 108

+35964 880 109

Счетоводство:
Теодора Тотова
Главен счетоводител в дирекция АПОФУС
Валентина Недялкова
Старши счетоводител в дирекция АПОФУС
Анелия Генова
Главен специалист в дирекция АПОФУС

+35964 880 106

+35964 880 121

Човешки ресурси:
Мариета Димитрова
Главен експерт в дирекция АПОФУС

+35964 880 125

АСОЦИАЦИЯ по ВиК на ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ЕООД гр. ПЛЕВЕН
Адрес: 5800 Плевен, пл."Възраждане" №1, ет.4, кабинет № 24
Работно време: 09:00 ч.-17:30 ч.

Приемно време: Всеки втори петък на месеца от 10.00 до 12.00 часа
Тел.: +35964 880 119; +35964 804 136
Факс: +35964 801 072
e-mail: a_vik_pleven@abv.bg

Ако искате да ни изпратите запитване може да изпозвате формата:

Полетата обозначение със * са задължителни и трябва да бъдат попълнени

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем