Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

„Най-често задавани въпроси“

1. Мога ли да подам онлайн документи, че имота ми не е държавна собственост?

Резултати:

да :
% Complete (success)
не :
% Complete (success)

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем