Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

2020.04.30

Заповед №РД-12-12/21.07.2020 г. за актуализация на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №РД-09-67/29.04.2020 г. на Областен управител на област Плевен за утвърждаване на мерки за безопасност на движението по пътищата на служителите в Областна администрация - Плевен


Заповед №РД-12-05/10.03.2020 г. за създаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

 

Протокол №1/01.10.2019 г. от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №РД-12-13/15.10.2019 г. за създаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен