Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Образци на заявления за други услуги

Дата на публикуване: 22.02.2022 17:20

Заявление за ползване на Зала "Плевен" можете да изтеглите от тук.

Заявление за ползване на атриум (вътрешен двор) в сградата на ОА-Плевен можете да изтеглите от тук

Заявление до областен управител можете да изтеглите от тук

Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации можете да изтеглите от тук


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем