Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Административно обслужване

Дата на публикуване: 13.04.2020 16:10

2020.04.03

Електронни административни услуги на Областна администрация-Плевен, от  тук


Областна администрация-Плевен предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услугицентрализирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.
За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Плевен е необходимо:
- регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица - КЕП) към ССЕВ
- инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
- при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Плевен, ползвайте следната връзка към ЕДИННИЯ МОДЕЛ .
Изберета услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации"
Следвайте указанията на платформата! При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.
През ЕДИННИЯ МОДЕЛ  може да заявите още:
Раздел "Услуги предоставяни от всички администрации"
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем