Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Образование

Дата на публикуване: 08.07.2021 17:30


Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2021-2022), може да видите тук

Приложение 1, може да видите тук


Заповед РД-12-14/28.06.2021 г. за утвърждаване на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2021-2022), може да видите тук


Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)
можете да изтеглите от тук

Заповед № РД-12.06/20.03.2017 г. за Утвърждаване на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020) можете да изтеглите от тук


Протокол №1 от проведено заседание на Областен съвет за развитие от 01.03.2017г. можете да изтеглите от тук

Заповед РД-12-04 от 13.02.2017г. за определяне на състав на Областен екип във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен 2017 - 2019г. можете да изтеглите от тук

Заповед РД-09-123 от 06.10.2016г. за определяне на работна група във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен
заповедта можете да изтеглите от тук

Заповед РД-09-147 от 28.12.2016г. за определяне на предстасвителите на работодателите и резервните членове , предложени от национално представените работодателски организации в Обществените съвети на професионалните гимназии и училищата от област Плевен , осъществяващи професионалното образование и обучение за придобиване на професионална квалификация
заповедта можете да изтеглите от тук


Наименование Брой тегления
Zapoved-strategia-obrazovanie-2021(1).pdf 928 Изтегли документ с име "Zapoved-strategia-obrazovanie-2021(1).pdf"
Приложение 1(1).pdf 916 Изтегли документ с име "Приложение 1(1).pdf"
СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2021_2022(1).pdf 919 Изтегли документ с име "СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2021_2022(1).pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем