Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Обществени съвети

Дата на публикуване: 07.12.2019 12:25
Заповед № РД-09-164 от 06.12.2019г. за определяне на представителите на работодателите и резервните членове, предложени от национално представените работодателски организации в Обществените съвети на професионалните гимназии и училищата от област Плевен, осъществяващи професионалното образование и обучение за придобиване на професионална квалификация, може да изтеглите от тук
Заповед № РД-09-147 от 28.12.2016г. за определяне на предстасвителите на работодателите и резервните членове, предложени от национално представените работодателски организации в Обществените съвети на професионалните гимназии и училищата от област Плевен, осъществяващи професионалното образование и обучение за придобиване на професионална квалификация, можете да изтеглите от тук

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем