Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Областна кординационна група за учене през целия живот

Дата на публикуване: 05.12.2019 11:10
Протокол №1/11.11.2019 г. от заседание на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Заповед РД-12-14/14.11.2019 г. за създаване на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Правилник за дейността на координационна група за учене през целия живот  - област Плевен, може да изтеглите от тук
 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
73 % Complete (success)
Не ми харесва :
24 % Complete (success)
Не мога да преценя :
3 % Complete (success)