Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен

Дата на публикуване: 25.10.2022 13:10
Заповед РД-12-25 от 02.09.2022г. за определяне на състав на Областен екип във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен 2021 - 2023г. можете да изтеглите от тук

Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2021-2022), можете да видите тук

Приложение 1, можете да видите тук

Заповед РД-12-14/28.06.2021 г. за утвърждаване на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2021-2022), можете да видите тук

Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)
 и Приложение 1 към нея можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-01/08.01.2019 г. за определяне на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук


Заповед № РД-12.06/20.03.2017 г. за Утвърждаване на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020) можете да изтеглите от тук

Протокол №1 от проведено заседание на Областен съвет за развитие от 01.03.2017г. можете да изтеглите от тук

Заповед РД-12-04 от 13.02.2017г. за определяне на състав на Областен екип във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен 2017 - 2019г. можете да изтеглите от тук

Заповед РД-09-123 от 06.10.2016г. за определяне на работна група във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен
заповедта можете да изтеглите от тук

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем