Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

План за младежта на област Плевен за 2020 г.

Дата на публикуване: 18.02.2020 20:40

 

 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем