ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областният управител на област Плевен Мирослав Петров участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
25.06.2019
Днес, в Конферентния център на Областна администрация – Видин, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от Албена Георгиева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2019 г., областен управител на област Видин. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати,  Агенция „Пътна инфраструктура”. Беше направено представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район...

Областният управител награди победителите в областния кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”
25.06.2019
Областният управител Мирослав Петров връчи наградите на отличените в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. 12-те творби-победители ще участват в заключителния етап на конкурса в Столицата. „Талантът е способен да съзидава от разрухата, да вдъхва живот на  разломките, да даде глас на  тъгата и страданието. Но той може също да показва, да насочва, да съсредоточава вниманието на хората върху най-сериозните проблеми, каквито са бедствията и авариите. С участието си в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ вие, малки художници, направихте точно това – акцентирахте чрез своя талант, чрез  универсалния език на изкуството върху...

Областният управител Мирослав Петров ще връчи наградите на отличените в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“
21.06.2019
Областният управител Мирослав Петров ще връчи наградите на отличените в Националния конкурс  за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Церемонията по награждаването ще се състои на 24-ти юни, понеделник  от 11 часа в атриума на областна администрация. Общо 73 рисунки са участвали в надпреварата,  като 12 от тях са оценени като най-добрите и са класирани за участие в заключителната фаза на конкурса за детска рисунка в София.

Заместник областният управител д-р Красимир Трифонов откри конференция „Иновации и интелектуална собственост-основна предпоставка за конкурентоспособност“
20.06.2019
„Винаги сме се стремили да надграждаме събитията, които организираме с нови теми, нови посоки за развитие на техническото творчество и да бъдем полезни на хората,  поели по нелекия път на изобретателството, селекционерството и откривателството“, каза при откриване на форума председателят на съюза на изобретателите в България Марио Христов. „На път сме да открием нова интерактивна мрежа за споделяне на нови идеи, нови решения на проблеми в определени сфери на техниката и селското стопанство. Продължаваме стремежа да придадем търговски вид на презентираните решения и иновации. Предоставяме информацията на работодателски организации, университети, научно-технически институти, технологични центрове, центрове за трансфер и др. структури“,...

Областният управител присъства на среща между ръководството на ЧЕЗ и местните власти в областта
19.06.2019
Областният управител Мирослав Петров прие в кабинета си ръководството на ЧЕЗ в лицето на регионалния мениджър Карел Крал, изпълнителния директор на „ЧЕЗ Разпределение” – България Петър Холаковски и Виктор Станчев – главен оперативен директор. Поводът бе среща на между представители на компанията и местната власт на територията на област Плевен. Инициатор на събитието е електроразпределителното дружество, обезпечаващо Северозападна България. По време на срещата с кметовете бяха дискутирани инвестициите на компанията в подобрения на мрежата в област Плевен за 2018 година, автоматизация на електропроводи в региона, рехабилитация на кабели средно напрежение в Плевен, Кнежа, Червен бряг и Койнаре, реконструкции на мрежи ниско...

Обяви
Определяне на спечелилия търга с явно наддаване участник за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, съгласно заповед № РД-14-17/04.06.2019 г.
18.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019 г.

I-степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на област Плевен
07.06.2019
З А П О В Е Д   №  РД-09-80/07.06.2019г.

Заповед за търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, получени при строително-мотнажни работи
06.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019г. на Областния управител на област Плевен и З А Я В Л Е Н И Е за участие в търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. 

Заповед на Областния управител на област Плевен послучай 2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България и за тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност
23.05.2019
Заповед РД-09-75/22.05.2019г. може да изтеглите от тук.

Издадено Разрешение за строеж №АУ-25-1 от 11.04.2019г. за строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия"
19.04.2019
Областения управител на Област Плевен, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж  №АУ-25-1 от 11.04.2019г. за строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“, финансиран  по АДБФП №Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. На основание чл.215, ал. 4, изр. „второ“ от ЗУТ, разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, чрез областния управител на Област Плевен пред Административен съд - Плевен. Със заповед №АУ-25-1-(1) от 19.04.2019 г., на основание чл.60, ал.1 и ал.3 от АПК, издаденото разрешение за...

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?