Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Общини

Дата на публикуване: 02.11.2021 13:15
Административно-селищно устройство на Област Плевен


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем