ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини

Областният управител на област Плевен Мирослав Петров участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
25.06.2019
Днес, в Конферентния център на Областна администрация – Видин, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от Албена Георгиева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2019 г., областен управител на област Видин. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати,  Агенция „Пътна инфраструктура”. Беше направено представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район...

Областният управител награди победителите в областния кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”
25.06.2019
Областният управител Мирослав Петров връчи наградите на отличените в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. 12-те творби-победители ще участват в заключителния етап на конкурса в Столицата. „Талантът е способен да съзидава от разрухата, да вдъхва живот на  разломките, да даде глас на  тъгата и страданието. Но той може също да показва, да насочва, да съсредоточава вниманието на хората върху най-сериозните проблеми, каквито са бедствията и авариите. С участието си в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ вие, малки художници, направихте точно това – акцентирахте чрез своя талант, чрез  универсалния език на изкуството върху...

Областният управител Мирослав Петров ще връчи наградите на отличените в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“
21.06.2019
Областният управител Мирослав Петров ще връчи наградите на отличените в Националния конкурс  за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Церемонията по награждаването ще се състои на 24-ти юни, понеделник  от 11 часа в атриума на областна администрация. Общо 73 рисунки са участвали в надпреварата,  като 12 от тях са оценени като най-добрите и са класирани за участие в заключителната фаза на конкурса за детска рисунка в София.

Заместник областният управител д-р Красимир Трифонов откри конференция „Иновации и интелектуална собственост-основна предпоставка за конкурентоспособност“
20.06.2019
„Винаги сме се стремили да надграждаме събитията, които организираме с нови теми, нови посоки за развитие на техническото творчество и да бъдем полезни на хората,  поели по нелекия път на изобретателството, селекционерството и откривателството“, каза при откриване на форума председателят на съюза на изобретателите в България Марио Христов. „На път сме да открием нова интерактивна мрежа за споделяне на нови идеи, нови решения на проблеми в определени сфери на техниката и селското стопанство. Продължаваме стремежа да придадем търговски вид на презентираните решения и иновации. Предоставяме информацията на работодателски организации, университети, научно-технически институти, технологични центрове, центрове за трансфер и др. структури“,...

Областният управител присъства на среща между ръководството на ЧЕЗ и местните власти в областта
19.06.2019
Областният управител Мирослав Петров прие в кабинета си ръководството на ЧЕЗ в лицето на регионалния мениджър Карел Крал, изпълнителния директор на „ЧЕЗ Разпределение” – България Петър Холаковски и Виктор Станчев – главен оперативен директор. Поводът бе среща на между представители на компанията и местната власт на територията на област Плевен. Инициатор на събитието е електроразпределителното дружество, обезпечаващо Северозападна България. По време на срещата с кметовете бяха дискутирани инвестициите на компанията в подобрения на мрежата в област Плевен за 2018 година, автоматизация на електропроводи в региона, рехабилитация на кабели средно напрежение в Плевен, Кнежа, Червен бряг и Койнаре, реконструкции на мрежи ниско...

Днес се проведе заседание на ВиК Асоциация - Плевен
17.06.2019
Подробната инвенстиционна програма за 2019г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен бе разгледана и приета с пълно мнозинство от присъстващите на днешното заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен. Асоциацията е председателствана от областиня управител Мирослав Петров, който представлява интересите на държавата с пълен мандат от министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на заседанието бе приет и годишният финансов отчет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –...

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?