Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Банкови сметки

Дата на публикуване: 03.04.2020 22:15
БЮДЖЕТНА СМЕТКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛЕВЕН
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG29UNCR75273186870701
Разплащания към горепосочената банкова сметка можете да извършвате и чрез ПОС терминал на място в Центъра за административно обслужване, пл. „Възраждане” 1, ет. 0
 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем