Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 17.09.2021 12:40
2021
Решение № ТУ-11-05 от 16.09.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-03 от 01.09.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук

Материали за предстоящо неприсъствено заседание на комисията по транспорт със срок за депозиране на становища 07.09.2021г., можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-02 от 28.01.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-01 от 12.01.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук

2020
Решение № ТУ-11-08 от 10.12.2020 г. за налагане на спешна мярка на
общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук
Протокол № 6 от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Протокол № 5 от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Протокол № 4 от 25.06.2020 г. от присъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Протокол № 3 от 30.03.2020 г. от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-04 от 26.03.2020 г. за налагане на спешна мярка можете да изтеглите от тук

2019

Решение № ТУ-11-12 от 26.06.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-12 от 25.06.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-11 от 28.05.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук 
Решение № ТУ-11-10 от 22.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-09 от 20.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Годишен доклад за 2018
Решение № ТУ-11-05 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-06 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-07 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-08 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 / 13.02.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-02 от 10.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-01 от 09.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-03 от 11.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-04 от 09.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук


2018

Протокол № 3 / 19.11.2018 от проведено заседание на Областната комисия по транспорт към Областен управител на област Плевен можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-04/31.10.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-01/24.07.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук

Протокол № 2 от 28.08.2018 от неприсъствено заседание на областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-01/24.07.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
Областна транспортна схема, актуална към 14 юни 2018г. можете да изтеглите от тук
 
Протокол от проведено заседание на Областната комисия по транспорт към Областен управител на област Плевен от 28.05.2018 г. можете да изтеглите от тук
 
Решение № РД-28-06/04.04.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
Решение № РД-28-03/21.03.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
Решение № РД-28-02/28.02.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
 
 
Решение №РД-28-05 от 26.10.2017 можете да изтеглите от тук
 
Протокол от проведено заседание на Областната комисия по транспорт към Областен управител на област Плевен от 09.10.2017 г. можете да изтеглите от тук
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛАКОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017/2018

 

Уважаеми жители и гости на област Плевен, предоставяме на Вашето внимание извлечение от проекта на разписанията на влаковете за гарите – Плевен, Ясен, Пордим, Черквица, Долна Митрополия, Левски, Милковица и Сомовит. Графикът за движение на влаковете за 2017/2018, включително за гари/спирки на територията на област Плевен, ще влезе в сила от 10 декември и ще бъде с период на действие до 8 декември 2018г.
За достигане на максимална степен на удовлетвореност на потребителите - клиенти на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, очакваме вашите становища/ предложения по предложения проект до 20 юли 2017 год. e-mail:oblastpleven@gmail.com

 Разписание на влаковете в област Плевен можете да изтеглите на този линк
 
 
Протокол №2 от 22.01.2015 г.

Протокол №1 от 21.01.2015 г.

Заповед за определяне на Областна комисия по транспорт от 21.01.2015 г.

Заповед за определяне на Областна комисия по транспорт

Протоколи - 2012 г.

Протоколи - 2013 г.

 1. Областна комисия по транспорт - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 9. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 10. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 11. Епизоотична комисия
 12. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 13. Областен съвет за развитие
 14. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 15. Комисия Военни паметници към Областния управител
 16. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 17. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 18. Областна кординационна група за учене през целия живот
 19. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 20. Областен съвет по устройството на територията
 21. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 22. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем