Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

План график на дейностите

Дата на публикуване: 31.01.2020 09:15
Plan-grafic 30.01.2020.pdf

Наименование Брой тегления
Plan-grafic 30.01.2020.pdf 44 Изтегли документ с име "Plan-grafic 30.01.2020.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем