Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Доклад за самоценка

Дата на публикуване: 29.04.2020 13:15
Doklad CAF 29.04.2020.pdf

Наименование Брой тегления
Doklad CAF 29.04.2020.pdf 112 Изтегли документ с име "Doklad CAF 29.04.2020.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем