Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Енергийна ефективност


Наименование Брой тегления
ОТЧЕТ ЗЕЕ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2022.xls 3 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗЕЕ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2022.xls"
ОТЧЕТ ЗЕЕ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2021.xls 480 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗЕЕ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2021.xls"
ОТЧЕТ ЗЕЕ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2020.xls 754 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗЕЕ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2020.xls"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем