Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

„Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, MIS-ETC Code 171

Дата на публикуване: 16.02.2017 13:15
 
 
 

Резюме на проекта - бг

Резюме на проекта en

Резюме на Регионалната устройствена схема - бг

Резюме на регионалната устройствена схема en

Регионална схема за пространствено развитие - геопространствен анализ

Регионална схема за пространствено развитие: Стратегия за пространствено развиие

Стратегия - схеми

Карти - 1

Карти - 2

Презентация на пилотния проект - бг

Презентация на пилотния проект - en

Обща стратегия - предварителна версия (на английски език)

Териториален анализ на трансграничния регион Румъния - България - предварителна версия

Прессъобщение - 01.09.2014 г.

Прессъобщение - 29.10.2014 г.

Презентации от срещата между партньорите в град Русе - 16.12.2014г.

Development Strategy Ro_Bg

Environmental Report Common Strategy

Втори информационен семинар - презентация

Втори информационен семинар - презентация 2

Прессъобщение от втория информационен семинар - 16.02.2015 г.

Интервю, излъчено по Радио Плевен след Областния съвет за развитие, проведен на 30.10.2014 г. можете да изтеглите от тук и  тук

линк към специализираната ГИС система


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем