Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Приемно време и контакти на АВиК

Дата на публикуване: 07.08.2018 14:35
П Р И Е М Н О   В Р Е М Е
на
АСОЦИАЦИЯТА по В и К
на ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ЕООД гр. ПЛЕВЕН
 ВСЕКИ ВТОРИ ПЕТЪК НА МЕСЕЦА
от 10.00 до 12.00 часа
Прием на граждани се извършва по график, след предварително уговорен час.
Гражданите могат да заявят своето желание на място в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация гр. Плевен, ет. 1 и на тел. 064/ 880 119064/ 804 136, Факс: 064/ 801 072
или на електронна поща a_vik_pleven@abv.bg
Всички записани за приемен ден на Председателя на Асоциацията по ВиК гр. Плевен получават обаждане за потвърждение един ден предварително от Главния секретар на Асоциацията по ВиК гр. Плевен.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем