Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заседания на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен

Дата на публикуване: 22.03.2022 14:05
2022
Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 19.04.2022 г.
Протокол от редовно заседание на 19.04.2022г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук
Материали за заседанието на Общото събрание на АВиК на 19.04.2022 г., можете да изтеглите от тук

2021
Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 20.12.2021 г. 
Протокол от извънредно заседание на 20.12.2021г. можете да изтеглите от тук
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Бизнес план на ВИК Плевен за периода 2022-2026г., можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Договор за доставка на вода от ВИК Ловеч на ВИК Плевен, може да изтеклите от тук


Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 26.07.2021 г. 
Протокол от редовно заседание на 26.07.2021г. можете да изтеглите от тук
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Бизнес план на ВИК Плевен за периода 2022-2026г., можете да изтеглите от тук
Договор за доставка на вода от ВИК Ловеч на ВИК Плевен, може да изтеклите от тук
Проктобюджет за 2022г. и обяснителна записка, можете да изтеглите от тук и тук


Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 22.02.2021 г.

Протокол от редовно заседание на 22.02.2021г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността за 2020 г. можете да изтеглите от тук
Отчет на бюджет 2020  и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Бюджет за 2021 г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Таблица за процентно разпределение и вноски можете да изтеглите от тук

Инвестиционна програма 2021г. можете да изтеглите от тук

2020
Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 13.07.2020 г. 
Протокол от редовно заседание на 13.07.2021г. можете да изтеглите от тук

Покана до общините можете да изтеглите от тук
Покана до ВиК ЕООД можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Инвестиционна програма 2020г. можете да изтеглите от тук
Таблица за разпределение на гласовете можете да изтеглите от тук
Проктобюджет за 2021г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук


Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 24.02.2020 г.

Протокол от редовно заседание на 24.02.2020г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността за 2019 г. можете да изтеглите от тук
Отчет на бюджет 2019  и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Бюджет за 2020 г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Таблица за процентно разпределение и вноски можете да изтеглите от тук


2019
Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 09.12.2019 г. 
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Протокол от извънредно заседание на 09.12.2019г. можете да изтеглите от тук
Таблица за разпределение на гласовете можете да изтеглите от тук
Проктобюджет за 2020г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук

Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 17.06.2019 г.
Протокол и присъствен списък можете да изтеглите от тук
ГФО Асоциация  за 2018 можете да изтеглите от тук
Инвестиционна програмаза 2019 можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Покана до ВиК ЕООД можете да изтеглите от тук
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 21.02.2019 г.
Присъствен списък от редовно заседание на 21.02.2019г. можете да изтеглите от тук
Протокол от редовно заседание на 21.02.2019г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността за 2018 г. можете да изтеглите от тук
Отчет на бюджет 2018  и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Бюджет за 2019 г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Таблица за процентно разпределение и вноски можете да изтеглите от тук
2018
Общо събрание от 29.10.2018г.
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от т
ук
Проект на бюджет можете да изтеглите от тук
Обяснителна бележка можете да изтеглите от тук
Таблица за разпределение на гласове 
можете да изтеглите от тук
Протокол от заседание на 29.10.2018г. можете да изтеглите от тук

Присъствен списък можете да изтеглите от тук
Общо събрание от 10.09.2018 г.
Присъствен списък можете да изтеглите от тук
Протокол № 4 от заседание на общото събрание можете да изтеглите от тук
Бизнес план на ВиК
Анекс
Искане за мандат
Писмо ВиК
Покана общини
Приложение №1
Приложение №2 към Анекс
Приложение №3 към Анекс
Общо събрание от 18.06.2018 г.
Присъствен списък можете да изтеглите от тук
Протокол можете да изтеглите от тук
Писмо ВиК Оператор можете да изтеглите от тук
Искане мандат можете да изтеглите от тук
Покана можете да изтеглите от тук
План за управление на ЧР можете да изтеглите от тук
Подробна инвестиционна програма 2018 можете да изтеглите от тук
Финансов годишен отчет за 2017г. можете да изтеглите от тук
Общо събрание от 26.02.2018г.
Протокол №2 от редовно заседание на Общото събрание на 26.02.2018г можете да изтеглите от тук
Присъствен списък от проведеното на 26.02.2018г Общо събрание можете да изтеглите от тук
Покана за редовно заседание на общо събрание, което ще се проведе на 26.02.2018г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат от 25.01.2018г. можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността на Асоциация ВиК за 2017г. можете да изтеглите от тук
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Проект на бюджет на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна бележка можете да изтеглите от тук
Процентно разпределение на гласовете на членовете на Асоциация ВиК в общото събрание за 2018г. можете да изтеглите от тук
Общо събрание от 15.01.2018 г.Протокол и присъствен списък от проведено заседание на общото събрание на 15.01.2018г. можете  да изтеглите от тук
Подробна инвестиционна програма /по обекти/ на "Водоснабдяване и нанализация" - ЕООД гр. Плевен за изпълнение през 2017 г. по собственици на публични активи можете да изтеглите от тук
Разпределение на задължителното ниво на инвестиции по години и собственици на публични активи (чл. 7.3 от Договора) можете да изтеглите от тук
Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание за 2017г. можете да изтеглите от тук
Писмо покана общини за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3(1) от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
Писмо за искане на мандат за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3 от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
2017 
Общо събрание от 02.10.2017 г.
Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. (публикувано на 12.09.2017г.)
Проектобюджет на АВиК за 2018г.
Коригиран проект на бюджет за 2018 г.
Протокол от извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. (публикувано на 09.10.2017г.)
Протокол от извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. -коригиран
Общо събрание от 07.03.2017 г.
Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г.
Бюджет за 2017 г. на АВиК
Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД
Общо събрание от 04.05.2017 г.
Годишен финансов отчет на АВиК Плевен за 2016 г.
Протокол от проведено заседание на Общото събрание на АВиК Плевен от 04.05.2017г.
Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 04.05.2017г. (публикувано на 05.04.2017г.)
План за опазване на околната среда
План за собствен мониторинг по заустване на отпадъчни води

План за управление на дейностите по третиране на отпадъците 2016 - 2020 г.
Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г., публикуван на 15.03.2017г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен (публикувана на 07.02.2017г.)
2016
Общо събрание от 30.09.2016 г.
Присъствен списък от 30.09.2016г.
Протокол от 30.09.2016г.
Покана  за провеждане на общо събрание на АВиК Плевен на 30.09.2016 и приложения

Писмо управител на ВиК ЕООД Плевен
Писмо до МРРБ
Писмо до община Кнежа
Общо събрание от 03.08.2016 г.

Протокол от 03.08.2016
Присъствен списък от 03.08.2016
Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен
Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД
Обяснителна записка към проекта на бюджет 2017г. към Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД
Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание и съответния размер на вноската на всяка община в ПРОЕКТ-БЮДЖЕТА за 2017г.
Бизнес план и приложения
Общо събрание от 20.07.2016 г.
Протокол от 20.07.2016
Присъствен списък от 20.07.2016
Общо събрание от 13.01.2016 г.
Писмо № АК-04-178-(3)/ 18.12.2015 до Министър на регионалното развитие и благоустройството и проектобюджет за 2016г.
2015
Общо събрание от 03.04.2015г.
Протокол №2 от заседание на Общото събрание от 03.04.2015г.
Общо събрание от 27.02.2015 г.
Протокол №1 от заседанието на Общото събрание от 27.02.2015г.
Предложение за включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен - 29.01.2015 г.
Покана за общо събрание от 19.01.2015г.
2014
Общо събрание от 09.12.2014 г.
Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен
Разпределение на гласовете по общини
Проектобюджет за 2014 г.

Наименование Брой тегления
Протокол редовно заседание 19.04.2022.doc 195 Изтегли документ с име "Протокол редовно заседание 19.04.2022.doc"
1. Pokana.doc 381 Изтегли документ с име "1. Pokana.doc"
Materiali OS_12.04.2022.rar 330 Изтегли документ с име "Materiali OS_12.04.2022.rar"
Iskane mandat.doc 318 Изтегли документ с име "Iskane mandat.doc"
Протокол 26.07.2021.doc 509 Изтегли документ с име "Протокол 26.07.2021.doc"
211123_St_BiznesplanViK.doc 479 Изтегли документ с име "211123_St_BiznesplanViK.doc"
Protokol 20.12.21 Scan_2021.pdf 592 Изтегли документ с име "Protokol 20.12.21 Scan_2021.pdf"
3pr.spisak.pdf 461 Изтегли документ с име "3pr.spisak.pdf"
1pokana.pdf 470 Изтегли документ с име "1pokana.pdf"
2iskane mandat.pdf 551 Изтегли документ с име "2iskane mandat.pdf"
Protokol 22.02.21 Scan_2021.pdf 820 Изтегли документ с име "Protokol 22.02.21 Scan_2021.pdf"
табл. вн. общини 2022.doc 538 Изтегли документ с име "табл. вн. общини 2022.doc"
obqsn.zapiska.doc 607 Изтегли документ с име "obqsn.zapiska.doc"
D_ViK_Lovetch_Pleven.pdf 629 Изтегли документ с име "D_ViK_Lovetch_Pleven.pdf"
5.2022 proektobdjet.xls 568 Изтегли документ с име "5.2022 proektobdjet.xls"
2.iskane mandat..doc 559 Изтегли документ с име "2.iskane mandat..doc"
1. Pokana IZ 07.2021.doc 640 Изтегли документ с име "1. Pokana IZ 07.2021.doc"
D_ViK_Lovetch_Pleven.pdf 484 Изтегли документ с име "D_ViK_Lovetch_Pleven.pdf"
God ot4et 2020 Scan_2021_01_25_11_09_13_130.pdf 851 Изтегли документ с име "God ot4et 2020 Scan_2021_01_25_11_09_13_130.pdf"
budjet _2021_01_25_10_27_55_654.pdf 649 Изтегли документ с име "budjet _2021_01_25_10_27_55_654.pdf"
Iskane mandat Scan_2021_01_25_09_52_22_902.pdf 726 Изтегли документ с име "Iskane mandat Scan_2021_01_25_09_52_22_902.pdf"
OZ ot4et Scan_2021_01_25_09_53_27_824.pdf 699 Изтегли документ с име "OZ ot4et Scan_2021_01_25_09_53_27_824.pdf"
OZ budjet Scan_2021_01_25_09_52_57_127.pdf 859 Изтегли документ с име "OZ budjet Scan_2021_01_25_09_52_57_127.pdf"
ot4ét 2021 Scan_2021_01_25_10_02_55_764.pdf 608 Изтегли документ с име "ot4ét 2021 Scan_2021_01_25_10_02_55_764.pdf"
pokana ob. Scan_2021_01_25_09_51_37_369.pdf 781 Изтегли документ с име "pokana ob. Scan_2021_01_25_09_51_37_369.pdf"
Podrobna inv.programa 2021.pdf 694 Изтегли документ с име "Podrobna inv.programa 2021.pdf"
Protokol Scan_2021_01_25_09_36_39_531.pdf 797 Изтегли документ с име "Protokol Scan_2021_01_25_09_36_39_531.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем