Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Подаване на сигнал

Дата на публикуване: 19.05.2016 10:40
За да подадете сигнал за корупция, моля кликнете на линка по-долу:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 или изполвайте червените бутони.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем