Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Състав на областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Плевен

Дата на публикуване: 30.07.2014 13:38
Страницата е в процес на актуализацияТърсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем