Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Тестване на сиренната система изградена в гр. Плевен ще се проведе на 03 октомври 2022 г., понеделник

Дата на публикуване: 28.09.2022 17:15

На 3 октомври 2022 г., понеделник, от 11:00 часа, ще се проведе тестване на сиренната система изградена в гр. Плевен. Тестването е в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност и по традиция се извършва в началото на месеците април и октомври.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение или оповестяване на застрашени хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с Националната система и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Тестът ще се проведе чрез реално задействие на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали за тревога и с гласовата информация към сигнала включва предварително записани съобщения излъчвани неколкократно във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от .......! Опасност от ........! Опасност от .........!" За край на тревогата се излъчва сигнал, след подаване на сигнала се излъчва неколкократно гласова информация със съобщение във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Край на тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!"

Моля, за целите на тестовата тренировка на сиренната система в град Плевен, да се осигури от Електоразпределителното дружество в града, непрекъснато електрозахранване на обектите, в които има монтирани сирени,  да не се извършва планова профилактика, за времето до приключване на теста, както  и да се набележат мерки за недопускане на стресови ситуации при децата в детските градини, ясли и училища.

ГалерияТърсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем