Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заместник областен управител Александър Трайков

Дата на публикуване: 19.08.2022 13:23
Заместник областен управител Александър Трайков


Завършил е висшето си образование в стопанска академия " Д. А. Ценов" - Свищов, с придобити бакалавърска и магистърски образователно-квалификационна степени в областта на управлението, икономиката и сигурността. Владее английски, руски, испански. В професионалната си дейност е работил като преподавател.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем