Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Експерт "Връзки с обществеността"-Евгения Тонова

Дата на публикуване: 09.06.2021 10:50
Евгения Ивайлова Тонова

Експерт "Връзки с обществеността"
сл. тел.: 064/ 880 126
e-mail: pleven@pleven.government.bg

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем