Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Административно обслужване

2020.04.03

Електронни административни услуги на Областна администрация-Плевен, от  тук


Областна администрация-Плевен предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услугицентрализирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.
За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Плевен е необходимо:
- регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица - КЕП) към ССЕВ
- инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
- при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Плевен, ползвайте следната връзка към ЕДИННИЯ МОДЕЛ .
Изберета услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации"
Следвайте указанията на платформата! При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.
През ЕДИННИЯ МОДЕЛ  може да заявите още:
Раздел "Услуги предоставяни от всички администрации"
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)


Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен