Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Доклади за удовлетвореността на потребителите на административни услуги


Наименование Брой тегления
Доклад за удовлетвореност 2020.pdf 1227 Изтегли документ с име "Доклад за удовлетвореност 2020.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем