Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Друга информация от обществен интерес

Дата на публикуване: 03.09.2021 14:10
Закон за управление на етажната собственост, може да видите тук

Наименование Брой тегления
Закон за управление на етажната собственост.pdf 2 Изтегли документ с име "Закон за управление на етажната собственост.pdf"
  1. Друга информация от обществен интерес - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем