Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Публични регистри

Дата на публикуване: 12.11.2021 14:10

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.

Заповед за одобряване на ПУП
Разрешения за изработване на ПУП
Разрешения за строеж
Удостоверения за въвеждане в експлоатация
РЕГИСТЪР НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ 2021г.

 


Наименование Брой тегления
регистър на техническите паспорти.xlsx 939 Изтегли документ с име "регистър на техническите паспорти.xlsx"
  1. Публични регистри - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем