Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Дата на публикуване: 02.03.2021 14:55
https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем