Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Комисия по Закона за гражданската регистрация

Дата на публикуване: 10.09.2015 17:20
Протокол от Комисията от 10.09.2015 можете да изтеглите от тук

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем