Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Държавна собственост

Дата на публикуване: 08.04.2012 16:28
Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 69 от 03.06.2013 г.
Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 68 от 03.06.2013 г.
Търг с явно наддаване за право на поставяне на преместваемо съоръжение - Заповед № 67 от 03.06.2013 г.
10 февруари 2012 г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на търговска и развлекателна дейност

21 януари 2012 г.
СПИСЪК НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРОДАЖБА ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2012 Г.

26 август 2011 г.
Заповед № РД-14-186 във връзка с проведения Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Гребно езеро в "Кайлъка"

Заповед РД-14-184 от 18.08.2011г.
18 юли 2011 г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Гребно езеро в "Кайлъка"

11 юли 2011 г.
Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти в защитена местност "Кайлъка" 

15 юни 2011 г.
Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

14 март 2011 г.
ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
28 февруари 2011 г.
СПИСЪК НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРОДАЖБА ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2011 Г.  

21 февруари 2011 г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" 
 
19 октомври 2010 г.
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

16 ептември 2010 г.
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот

01.09.2010 г.
Отдаване под наем 
  
9 август 2010 г.
Продажба за придобиване право на собственост
   
20 юли 2010 г.
Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имоти

7 юни 2010 г.
Търгове за отдаване под наем в местността "Кайлъка" 

26 април 2010 г.
Търгове за отдаване под наем в местността "Кайлъка"

16 март 2010 г.
Заповед за продажба след проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост  
 
03 февруари 2010 г.
Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост
 
28 януари 2010 г.
Заповед за определяне спечелилия търга с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост 

27 ноември 2009 г.
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост 

25 ноември 2009 г.
Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем