Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заместник областен управител - Ваня Савова

Дата на публикуване: 04.06.2021 11:20
Ваня Маринова Савова-ЦветановаНазначение: Заповед No KB – 488 от 28.05.2021г. на министър-председателя на Република България

Дата и място на раждане: 08.12.1955г. в гр. Плевен

Образование: Висше образование СУ „Климент Охридски“, специалност: Право

Кариера: Първите стъпки в професионален план прави като член на БКП, след което не е членувала и не е била свързвана с политически партии, а през 1999г. участва в изборите за кмет на град Плевен. До края на 2020г. е административен ръководител на окръжна прокуратура, а до март месец 2021г. е адвокат в АК- Плевен;

Езици: Френски език, Руски език

Омъжена с две деца


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем