Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Общините от Област Плевен получиха бюлетините за изборите на 2 октомври

Дата на публикуване: 28.09.2022 15:52

234 100 бр. бюлетини за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври бяха доставени днес, 28 септември, в Областна администрация и получени от 11-те общини от област Плевен по предварително изготвен график. Тази сутрин упълномощените представители от Областна администрация Плевен - ръководителят на техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите Ирена Христова – главен секретар на Областна администрация, Евгени Петков – член на техническата комисия и главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ заедно с двама представители на РИК приеха централизирано осигурените бюлетини за провеждането на избори за народни представители. От печатницата до сградата на Областна администрация те бяха превозени със специален камион, придружаван от екип на МВР.

Бюлетините бяха предадени на общините с приемо-предавателен протокол още при пристигането им на паркинга на общинска и областна администрации, веднага след разпечатването на пломбата. В зала „Плевен“, пак по график, бяха раздадени окончателните избирателни списъци.

Най-много са отпечатаните бюлетини за община Плевен, а най-малко – за община Пордим. По данни на ЦИК броят на избирателите в област Плевен е 231 624.

ГалерияТърсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем