Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заседание на Областния съвет по сигурност на област Плевен

Дата на публикуване: 27.09.2022 16:18

На 27.09.2022г от 10:00 часа в зала „Плевен” на Областна администрация Плевен, се проведе разширено заседание на Областния съвет по сигурност. Заседанието беше ръководено от Областния управител Иван Петков. На заседанието бяха разгледани актуални въпроси свързани с готовността на област Плевен за приемане на украински граждани. Представителите на общините информираха съвета за настанените към момента граждани на Република Украйна, на тяхна територия и за възможностите за настаняване на новопристигнали. Получената информация ще бъде обобщена и изпратена в Министерския съвет на Република България.

ГалерияТърсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем