Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Общините от Област Плевен получиха изборните книжа

Дата на публикуване: 26.09.2022 17:44

Единайсетте общини от Област Плевен получиха днес, 26 септември, по график в зала „Плевен“ на Областна администрация, изборните книжа и материали във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври. Това стана в присъствието на представител от техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите, под ръководството на главния секретар на Областна администрация Ирена Христова, ръководител на екипа.

Всяка община получи по списък книжата с приемо-предавателен протокол както следва: протоколи на СИК, чернови на протоколи, протоколи за предаване и приемане на изборни книжа, протоколи за предаване и приемане на избирателния списък, протоколи за маркиране на печата на СИК/ПСИК, отличителни знаци за председателите, заместник председателите, секретарите и членовете на СИК, пликове за протоколи на СИК, методически указания на ЦИК за СИК при гласуване с хартиена бюлетина и при гласуване със СУМГ, брошури с бланки – чернови за отчитане на преференции, информационни табла с кандидатските листи.

На 28 септември в 8:00 часа в печатница ЕА ще се осъществи предаването на изборните бюлетини, каза ръководителят на техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите Ирена Христова и допълни, че е създадена необходимата организация по осигуряване на охрана от МВР при транспортиране на бюлетините до сградата на Областна администрация Плевен.

ГалерияТърсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем