Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Одобрен списък на спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем от Областен управител – Плевен

Дата на публикуване: 25.08.2022 17:30
Одобреният със Заповед №РД-14-46/22.08.2022 списък на спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем от Областен управител – Плевен, 
Заповедта може да изтеглите от тук. 
Списъкът на спортните обекти и съоръжения може да изтеглите от тук. 

Наименование Брой тегления
списък спортни обекти.pdf 43 Изтегли документ с име "списък спортни обекти.pdf"
Заповед - списък спортни обекти.pdf 48 Изтегли документ с име "Заповед - списък спортни обекти.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем