Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заповед № РД-14-30/22.06.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в село Любеново, община Никопол

Дата на публикуване: 29.06.2022 16:57
Заповед № РД-14-30/22.06.2022 г. и тръжната документация може да изтеглите от тук

Наименование Брой тегления
УПИ_XI,_кв._3.zip 129 Изтегли документ с име "УПИ_XI,_кв._3.zip"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем