Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заповед № РД-14-29/22.06.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в село Любеново, община Никопол

Дата на публикуване: 29.06.2022 16:26
Заповед № РД-14-29/22.06.2022 г. и тръжната документация може да изтеглите от тук

Наименование Брой тегления
ZAPOVED ZA TARG -публикация.pdf 30 Изтегли документ с име "ZAPOVED ZA TARG -публикация.pdf"
УПИ_V,_кв._3_с._Любеново.rar 43 Изтегли документ с име "УПИ_V,_кв._3_с._Любеново.rar"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем