Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Протокол от продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6

Дата на публикуване: 23.05.2022 09:25

Наименование Брой тегления
Protokol AUDI.pdf 216 Изтегли документ с име "Protokol AUDI.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем