Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Покана от Областния управител за консултации за съставяне на Районна избирателна комисия (РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен

Дата на публикуване: 14.09.2021 16:15

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с указания на Централната избирателна комисия, относно предстоящото насрочване на избори за народни представители от 14.09.2021г. насрочените консултации за 17.09.2021г. за състав и ръководство на РИК в 15-ти Плевенски изборен район следва да се отложат.

Уведомяват се заинтересованите лица, че консултациите ще започнат в 10:30 часа на 19.09.2021г. (неделя) в заседателната зала на Областна администрация – Плевен, находяща се на четвъртия етаж на административната сграда на пл. „Възраждане”№1.

Моля представителите на политическите парии и коалиции, да съобразят предложенията си за членове на РИК с изискванията на чл.65 и чл.60, ал.3, т.1 от ИК.

Моля представителите на политическите парии и коалиции, с цел оперативност и бързина, да депозират документите, необходими за валидното провеждане на консултациите, съобразно чл.60, ал.3 от ИК, предварително за времето от 09,00 до 10,00 часа на 19.09.2021г., за да могат те да бъдат прегледани от служителите на Областна администрация – Плевен.

 

 

С уважение,               /П/

МАРИО ТОДОРОВ

Областен управител на област Плевен

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем