Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Инициатива по почистване на Защитена местност Кайлъка
15.05.2020
Днес 15.05.2020 г. полицаи от ОД МВР – Плевен, Първо РУ- Плевен се отзоваха на призива на областния управител на област Плевен, г-н Мирослов Петров, за включване в инициатива по почистване на Защитена местност „Кайлъка”. Целта на мероприятието е да се провокира по отговорно отношение на гражданите към опазването и съхраняване на околната среда. Областна администрация – Плевен изказва своята благодарност към служителите на Първо РУ- Плевен за проявената съпричастност.
Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен