Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Започва активното косене, санитарна сеч на паднали дървета и обработка срещу кърлежи в защитена местност „Кайлъка”
14.05.2020
Работници със специализирана техника, наети от областния управител на област Плевен г-н Мирослав Петров, продължават дейностите по косене на тревните площи в защитена местност „Кайлъка”. Поддръжката на тревата обхваща територията от входа на парка, през Бригадирската поляна до хотел „Кайлъка“, като дейностите ще се извършват регулярно през целия летен период по график. С цел предотвратяване на инциденти и наранявания на граждани, успоредно с това се осъществява санитарна сеч на клони и сухи и опасни дървета, които предварително са маркирани от експерти. Мероприятията се извършват покрай по-главните алеи на парка и второстепенните такива, с ширина не по-малка от 2,5 м. Работи се в ивици, обхващащи от 4 м. навътре от двете страни на алеите. След приключване на косенето, в изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 14.05.2020 г. между 8.30 часа и 13.00 часа ще се проведе наземно третиране с препарат срещу кърлежи и комари. На обработените терени ще бъдат поставени предупредителни табели, на които ще е обозначена датата на обработка и препаратите, с които е третирана площта.
Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен