Новини

28.09.2022
На 3 октомври 2022 г., понеделник, от 11:00 часа, ще се проведе тестване на сиренната система изградена в гр. Плевен. Тестването е в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и...

28.09.2022
234 100 бр. бюлетини за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври бяха доставени днес, 28 септември, в Областна администрация и получени от 11-те общини от област Плевен по предварително изготвен график. Тази сутрин упълномощените представители от Областна администрация Плевен - ръководителят на техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите Ирена Христова –...

27.09.2022
Областен етап от процедурата за попълване на Национална система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г. се проведе днес, 27 септември, онлайн чрез платформата Zoom. Експертната комисия, председателствана от заместник областния управител Александър Трайков и членове д-р Ива Станоева – ИЕФЕМ – БАН, Миглена Николаева -  ръководител отдел „Етнография“ на РИМ – Плевен, Елеонора...

27.09.2022
На 27.09.2022г от 10:00 часа в зала „Плевен” на Областна администрация Плевен, се проведе разширено заседание на Областния съвет по сигурност. Заседанието беше ръководено от Областния управител Иван Петков. На заседанието бяха разгледани актуални въпроси свързани с готовността на област Плевен за приемане на украински граждани. Представителите на общините информираха съвета за настанените към момента...

26.09.2022
Областният управител на Област Плевен Иван Петков проведе днес, 26 септември, работна среща във връзка с осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 2 октомври. В рамките на срещата, която се състоя в заседателната зала на Областна администрация, бяха преговорени набелязаните действия за успешното произвеждане на изборите, уточнени бяха мерките, които следва...

26.09.2022
Единайсетте общини от Област Плевен получиха днес, 26 септември, по график в зала „Плевен“ на Областна администрация, изборните книжа и материали във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври. Това стана в присъствието на представител от техническия екип за осъществяване на организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите, под ръководството на главния...

Обяви

23.09.2022
Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект № П41 „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 07.04.2022 г., очертаващ помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Компонент 1 от проекта - „Развитие на...

25.08.2022
Одобреният със Заповед №РД-14-46/22.08.2022 списък на спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем от Областен управител – Плевен,  Заповедта може да изтеглите от тук. Списъкът на спортните обекти и съоръжения може да изтеглите от тук. 

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение