Новини

28.09.2023
Под председателството на областния управител Виолета Иеремиева се проведе заключително заседание на Комисията за изработване на областна здравна карта.    Директорът на РЗИ д-р Илиян Минчев  и директорът на „Медицински дейности” в РЗИ д-р Ваня Иванова представиха събраната статистическа информация. Тя се отнася за 2022 г.и е обобщена съобразно методика, одобрена от министъра на здравеопазването,  в...

28.09.2023
Под ръководството на Николай Абрашев – зам.областен управител, на 27.09.2023 г. в зала „Плевен” на Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.    В рамките на заседанието протече учение по безопасност на движението по пътищата, съвместно с щабна тренировка на органите за управление и силите от Единната спасителна система.  ...

26.09.2023
На основание Решение №1979-МИ от 18август 2023 г. на ЦИК, Зала „Плевен“, находяща се на партерният етаж в сградата на Областна администрация-Плевен е определена да се използва за съхранение на бюлетините, изборните книжа и материали необходими за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29октомври 2023 г. В тази връзка залата може да бъде...

19.09.2023
Събитието се проведе в зала „Плевен” на Областната администрация. То е част от инициативите на Обединение за правата и развитието на глухите хора в България Deaf.bg по повод Международната седмица на глухите хора и се осъществява с подкрепата на Областна администрация на област Плевен и Община Плевен.   При откриването на срещата областният управител Виолета Иеремиева...

18.09.2023
Въпреки дъжда, екипът на Областната администрация се включи с голям ентусиазъм в кампанията "Да изчистим България заедно".  Те почистиха района около малкия язовир в Кайлъка.  Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media, подкрепена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната...

15.09.2023
 Училището заема много важно място в живота на всеки от нас. Освен че ни дава знания, с които да откриваме света, то ни води по трудния път от плахото любопитство на детството към увереността на можещия и знаещ зрял човек. Нашите учители имат отговорната мисия да ни направляват в правилната посока при изграждането ни като...

Обяви

13.07.2023
На 17.07.2023 г. /понеделникк/, след 21:30 часа  ше се извърши наземно третиране против комари с препарата "Цитрол 10/4 УЛВ". Третирането ще се извърщи върху терена, разположен между яз. "Тотлебенов вал" и хотел "Кайлъка".

21.06.2023
На 22.06.2023 г. /четвъртък/, между 7.30 ч. и 10.00 ч., ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка”, с препарат „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащия на третиране терен е от хотел ,,Кайлъка“ до местността ,,Меча поляна“, включително, като преимуществено ще се обработват площите около пешеходните зони на парка.След 21:00...

15.06.2023
     Във връзка с динамиката на времето и прогнозираните валежи от дъжд, през месец юни и месец юли 2023г., се очаква сериозен приток на водни маси в язовирите и повишаване на нивата в речните корита на територията на Република България. Приток на водни маси в корита очакваме вследствие на изпускане на води от язовирите и прииждащи...

04.05.2023
На 05.05.2023 г. /петък/ между 7.30 часа и 10.00 часа ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащия на третиране терен е от хотел ,,Кайлъка“ до местността ,,Меча поляна“, включително, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходните зони на парка. Предходната обработка,...

24.04.2023
На 27.04.2023 г. /четвъртък/, между 7.30 ч. и 10.00 ч., ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка”, с препарат „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащия на третиране терен е от хотел ,,Кайлъка“ до местността ,,Меча поляна“, включително, като преимуществено ще се обработват площите около пешеходните зони на парка.

06.03.2023
Със Заповед № РД-09-24 от 06.03.2023 г. Областния управител на област Плевен, открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване със следния премдет: „Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в поземлени имоти с идентификатори: 56722.618.1, 56722.618.20, 56722.618.27, 56722.618.28, 56722.618.30,56722.618.31, 56722.618.34, 56722.618.35 и 56722.618.46 по КККР на гр. Плевен, намиращи се в Защитена местност „Кайлъка““,...

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение