ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Стратегическата рамка на Областната стратегия за развитие на Област Плевен продължава да бъде актуална
13.12.2017

Коледари от детска градина „Щурче” благословиха областния управител и администрацията
12.12.2017

Коледен базар в подкрепа на хората с увреждания се проведе в Областна администрация - Плевен
11.12.2017

140 годишнина от освобождението на Плевен срещна плевенски и руски историци на форум в Областна администрация
10.12.2017

Плевен тържествено отбелязва 140 години от своето освобождение
10.12.2017

Обяви
Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите
08.10.2017

Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол
10.04.2017
Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.

Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"
16.03.2017
Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"
06.02.2017
Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения
06.02.2017
Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем