ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областният управител Мирослав Петров инициира междуинституционална проверка по граждански сигнал за нерегламентирана търговска дейност в „Кайлъка”
15.08.2017

Областният управител на Плевен Мирослав Петров се срещна с Негово превъзходителство Йон Гълеа – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в България
11.08.2017

Администрациите ще се придържат към единни правила при формиране на домейните и наименованията на електронните си пощи
07.08.2017

Заместник-министърът на МОСВ Красимир Живков направи първата копка на Водния цикъл в Долна Митрополия
31.07.2017

В областна администрация се проведе работна среща за създаване на Механизъм по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
28.07.2017

Обяви
Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол
10.04.2017
Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.

Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"
16.03.2017
Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"
06.02.2017
Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения
06.02.2017
Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Предприемане на спешна мярка. Промяна в маршрутните разписания на автобусните линии от община Червен бряг
22.12.2016
Пълния текст на решението можете да прочетете тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем