ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Културно-информационна среща за десетата годишнина от членството на България в ЕС организираха от читалището във Вълчитрън
18.10.2017

Вечер под надслов „Нова Европа – аз се гордея, че България е част от нея“ инициира читалището в село Брестовец
17.10.2017

„ЕС в малките населени места” бе културното събитие, с което читалището в Деков отбеляза юбилейната годишнина от членството ни в Евросъюза
13.10.2017

Никола Луканов от ПГ по туризъм и Александър Александров от СУ „Пейо Яворов“ са областни управители за един ден
12.10.2017

С културна програма читалище „Народно съзнание“ в село Бреница отбеляза десетгодишния юбилей от членството на България в ЕС
12.10.2017

Обяви
Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите
08.10.2017

Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол
10.04.2017
Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.

Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"
16.03.2017
Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"
06.02.2017
Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения
06.02.2017
Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем