ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Стартират системни проверки за качеството на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност
23.02.2018

Повече проверки отчетоха от РДГ – Ловеч пред Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен
22.02.2018

Информационна среща, посветена на диабета се проведе в Областна администрация - Плевен
22.02.2018

Заместник - областният управител на Област Плевен д-р Красимир Трифонов участва в работна среща на областните управители от Северозападния район и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев
21.02.2018

Готово е предложението за Областна здравна карта
21.02.2018

Обяви
Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите
08.10.2017

Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол
10.04.2017
Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.

Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"
16.03.2017
Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"
06.02.2017
Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения
06.02.2017
Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем