Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заместник областен управител - Иван Петков

Дата на публикуване: 28.05.2021 16:00
Иван Христов Петков


Назначение: Заповед No KB – 489 от 28.05.2021г. на министър-председателя на Република България

Дата и място на раждане: 17.02.1962г. в гр. Плевен;

Образование: Висше- магистър „Педагогика“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново; Висше-бакалавър „Социални дейности“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново;

Кариера: Професионалния си опит придобива в системата на МО, а от дълги години заема ръководни постове в ГД „Изпълнение на наказанията“.

Семейно положение: Женен с две деца

 

 


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем