ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Oт първи януари 2019 година Областна администрация - Плевен извършва нова услуга за физически и юридически лица: Заверка с Апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации от цялата страна
04.01.2019
Считано от първи януари 2019 година Областна администрация - Плевен извършва нова услуга за физически и юридически лица: Заверка с Апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации от цялата страна.
Още в първите няколко работни дни на 2019 г. Областна администрация – Плевен е заверила с APOSTILLE над 30 бр. актове за раждане, удостоверения за сключен граждански брак и др. публични актове.
Физическите и юридически лица могат да заявят услугата като:
  1. попълнят бланка на заявление за заверка с Апостил;
  2. заплатят такса от 15 лв. на Апостил в Центъра за административно обслужване на Областна администрация – Плевен адрес: пл. Възраждане 1, ет. 1;
  3. с едно заявление могат да бъдат заявени повече от един Апостил, като се има предвид, че таксата от 15 лв. се заплаща за всеки един Апостил;
  4. удостоверението се изготвя в срок до 3 работни дни от заявяването му;
Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.
По-подробна информация за предоставянето на услугата гражданите и бизнеса могат да намерят на уебсайта на ОА-Плевен (рубрика „Услуги“), на електронното табло във фоайето на сградата и в Центъра за административно обслужване.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?